Medezeggenschapsraad

Ga je ook met ons mee naar de top?

Op kindcentrum BergOp is een medezeggenschapsraad actief. Deze raad praat en beslist mee (advies en/of instemmingsrecht) over voorzieningen in en rond het gebouw. Zij adviseert over personeels- en bestuurlijke zaken (Jaarverslag Medezeggenschapsraad). In de Medezeggenschapsraad hebben zowel ouders als leerkrachten zitting. Voor meer informatie kun je de website of de schoolgids raadplegen. Namens de directie zal 1 persoon aanwezig zijn.

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

  • Anja Dekkers (leerkracht)
  • Jolanda Oppeneer (leerkracht)
  • Karin van Meel (ouder)
  • Priscilla Blaauw (ouder)
Ga met ons mee!