VVE Locatie

Kindcentrum BergOp is een VVE-gecertificeerde vestiging

Elk kind verdient een goede start op de basisschool. Tijdens een bezoek aan het consultatiebureau van de GGD bespreek je met een jeugdarts of verpleegkundige de ontwikkeling van je kind. Blijkt uit het gesprek dat je kind extra ondersteuning kan gebruiken? Dan komt je kind in aanmerking voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Je kind ontvangt een VVE-indicatie van de jeugdarts of verpleegkundige. De Peuterstart programma’s van Kindcentrum BergOp, die VVE-gecertificeerd zijn, bieden dan extra begeleiding aan je kind vanaf 2 jaar.

Je kind wordt door getrainde pedagogisch medewerkers spelenderwijs gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling. Op het gebied van taal en rekenen, maar ook bij sociaal-emotionele of motorische vaardigheden. Denk hierbij aan het leren op je beurt wachten, jezelf aankleden of vriendjes maken. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en het dagritme van je kind en zijn afgestemd op leeftijd en de ontwikkeling. Jij als ouder wordt hierbij nauw betrokken, dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van je kind. Dankzij Peuterstart is de overstap naar de basisschool straks een stuk minder groot. De thema’s van de peuters sluiten goed aan op de programma’s van de kleuterklas en vormen een doorgaande lijn.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over de mogelijkheden bij Kindcentrum BergOp? Neem contact op via klantrelatie@kibeo.nl en maak een afspraak voor een rondleiding. We maken graag kennis met jou en je kind!

Kindcentrum BergOp

Hoveniersberg 37, Roosendaal bergop@kibeo.nl

  • tel. (0165) 235 431
  • Vestigingsmanager: Melanie van Leeuwen
  • Peutergroep: geopend van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur