Vakanties en studiedagen

De vakanties en overige vrije dagen hebben de instemming van achtereenvolgens het schoolteam en de medezeggenschapsraad.

VAKANTIES 2023/2024

 • Herfstvakantie:
  • 16 oktober t/m 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie:
  • 25 december t/m 5 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie:
  • 12 februari t/m 16 februari 2024
 • 2e Paasdag:
  • 1 april 2024
 • Meivakantie:
  • 22 april t/m 3 mei 2024
 • Hemelvaart:
  • 9 en 10 mei 2024
 • 2e Pinksterdag:
  • 20 mei 2024
 • Zomervakantie:
  • 6 juli t/m 18 augustus 2024

Hieronder volgt een overzicht van alle vrije dagen en studiedagen van het schooljaar 2023/2024. De studiedagen zijn over het schooljaar verspreid over verschillende dagen. Ook alle andere vrije dagen door het jaar heen zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Let daarbij goed op de vrijdag vóór de vakanties. Die kan weleens wat anders zijn.

VRIJE (STUDIE)DAGEN

 • Dinsdag 19 september 2023:
  • studiedag: alle kinderen hele dag vrij
 • Vrijdag 13 oktober 2023:
  • Alle kinderen ’s middags vrij (vakantie)
 • Maandag 30 oktober 2023:
  • studiedag: alle kinderen hele dag vrij
 • Vrijdag 22 december 2023:
  • Alle kinderen ‘s middags vrij (kerstvakantie)
 • Maandag 15 januari 2024:
  • studiedag: alle kinderen hele dag vrij
 • Vrijdag 9 februari 2024:
  • Alle kinderen ’s middags vrij (vakantie)
 • Woensdag 6 maart 2024:
  • studiedag: alle kinderen hele dag vrij
 • Vrijdag 17 mei 2024:
  • OBO-studiedag: alle kinderen hele dag vrij
 • Vrijdag 28 juni 2024:
  • studiedag: alle kinderen hele dag vrij
 • Vrijdag 5 juli 2024:
  • Alle kinderen ’s middags vrij (vakantie)