Basisschool

Het team van Kindcentrum BergOp, basisschool en kinderopvang in één staat klaar om je te ondersteunen bij jouw route naar jouw top. Op je eigen tempo, met de juiste stimulans! We zijn er voor je als het even wat minder gaat of als je juist wat sneller bent dan de rest. Dat is onze missie!

Onze Missie:

Klimmen doe je in je eigen tempo en de route is voor iedereen anders. De school begeleidt je in jouw weg Bergop. Samen zorgen wij voor de optimale ondersteuning op weg naar jouw top. We zijn er voor je als het even wat minder gaat en ook als je sneller klimt dan de rest ondersteunen wij je daarbij.

Onze Visie:

  • We beschikken over een enthousiast en professioneel team, dat volop in ontwikkeling is en blijft. Als team vinden we het belangrijk om ergens voor te staan en te gaan. Professionele leerkrachten en zorgteam wijzen onze leerlingen de weg en sturen bij waar nodig.
  • We vinden het belangrijk om successen te behalen en te vieren, zowel met de leerlingen, ouders als met het team. We trekken samen op om het leerproces van de kinderen te ondersteunen. Samen het beste uit jezelf en elkaar halen!
  • We laten onze leerlingen groeien door inspanning en het nemen van eigen verantwoordelijkheden. Fouten maken mag! Hierdoor leren onze leerlingen zichzelf beter kennen in hun eigen leerproces.
  • We zijn een moderne kleinschalige basisschool die in staat is om af te stemmen op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. In de relatief kleine groepen wordt iedere leerling gezien en is er veel aandacht voor het welbevinden.
  • We zijn een openbare basisschool, waar we kinderen op een positieve manier leren omgaan met verschillen. We staan voor een veilig en pedagogisch klimaat door de “KWINK-methodiek” in te zetten. Een methode die aandacht heeft voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
  • We werken volgens het expliciete directe instructie model (EDI). Alle leerkrachten gebruiken dezelfde didactische vaardigheden, waarbij we doelgericht instructie geven, hoge verwachtingen uitspreken, heldere doelen stellen en oefenen met feedback geven.
  • We willen graag dat kinderen uitstromen naar het VO op het niveau dat goed bij hen past. Een goede aansluiting op het VO vinden we heel belangrijk! Voor de basisvakken maken we daarom gebruik van de methodes van dezelfde uitgever (Noordhoff) als in het VO. Voor taal/lezen is dit de methode ‘Nieuw Nederlands Junior’ en voor rekenen ‘Getal en Ruimte Junior’. Naast werkboekjes maken de kinderen gebruik van een digitale leeromgeving op hun Chromebook.
  • We bereiden onze leerlingen voor op de samenleving van de 21ste eeuw door ze wegwijs te maken in de digitale wereld en ze de daarbij behorende kennis en vaardigheden aan te leren.

Kindcentrum BergOp

Onze missie is: Klimmen doe je in je eigen tempo en de route is voor iedereen anders. Bij Kindcentrum BergOp begeleiden we je op jouw weg naar de top. Samen zorgen we voor optimale ondersteuning. Of je nu wat extra hulp nodig hebt of juist sneller vooruitgaat dan anderen.