Schooltijden

Op Kindcentrum BergOp wordt gewerkt volgens een continurooster, de kinderen blijven tussen de middag allemaal kosteloos over. Vanaf 8.20 uur gaat de deur open. Uiterlijk om 8.30 uur moeten de kinderen in het leslokaal zijn.

maandag-

dinsdag-

donderdag

08.30-14.30 uur

woensdag

08.30-12.30 uur

vrijdag

08.30-12.30 uur groep 1-2
08.30-14.30 uur groep 3 t/m 8
Klimmen doet iedere leerling in eigen tempo op school BergOp