Thematisch werken

Werken met thema’s

Ons onderwijs koppelen we op de donderdagmiddag en de gehele vrijdag aan thema’s, dit wordt ook wel thematisch werken genoemd. Het thematisch werken  koppelen wij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen of wel Werelddoelen van de Verenigde Naties. Dat klinkt ingewikkeld maar we gaan het je uitleggen.

Werelddoelen

We zijn van mening dat we onze leerlingen, als ze onze school verlaten, een goed gevulde rugzak met kennis willen meegeven. Niet alleen met kennis van rekenen en taal maar ook kennis van en over de wereld. Door met de doelen van de Verenigde Naties te gaan werken halen we de wereld en wereldse thema’s de school in.

We gaan aan de slag met 16 thema’s verspreid over 2-3 jaar, denk hierbij aan thema’s zoals:

  • Leven op het land
  • Betaalbare en duurzame energie
  • Armoede
  • Industrie, innovatie en infrastructuur
  • Gendergelijkheid

Hoe gaan we een thema uitwerken?

Zes weken lang zal het thema in de hele school centraal staan van groep 1 t/m 8. Natuurlijk aangepast aan het niveau van de kinderen. Zo zal de onderbouw bijvoorbeeld tijdens het project Gendergelijkheid aan de slag gaan met het project “Zo werkt mijn lichaam” gaat de middenbouw aan de slag met doelen als “Wat zijn rolverwachtingen van jongens en meisjes, zijn jongens en meisjes gelijkwaardig en is dat zo in de hele wereld?” De bovenbouw gaat met dit thema aan de slag met onder andere de volgende doelen: “Hoe kunnen we zorgen voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen”? En leren de leerlingen dat er verschillen zijn tussen mensen (gender, seksuele voorkeur, levensbeschouwing, religie, culturele achtergronden en huidskleur”.

Opbouw thema

Een thema zal altijd gestart worden met een gezamenlijke opening voor de kinderen en een afsluiting waarbij jullie als ouders natuurlijk van harte welkom zijn. We willen jullie dan graag laten zien wat jullie kind(eren) allemaal geleerd en gemaakt heeft/hebben. Denk hierbij aan een afsluiting met een tentoonstelling, presentaties of optredens. Daarnaast is het de bedoeling dat als je de school binnenkomt in de hal al duidelijk zichtbaar is wat het thema is.

De kinderen krijgen gedurende deze 6 weken les over het thema, gaan zelf ontdekken en onderzoeken en ze gaan het creatief verwerken. Hierbij gaan de kinderen in andere groepen werken en werken soms met andere kinderen samen dan waar ze mee in de klas werken. Daarnaast leren ze hoe ze betrouwbare informatie op internet kunnen vinden, hoe ze presentaties kunnen maken en gaan ze hun computervaardigheden verder uitbreiden.

Hoe leren de kinderen tijdens een thema?

De kinderen zullen dingen leren van de eigen leerkracht omdat de leerkracht lesgeeft over een onderwerp. Maar omdat de kinderen met verschillende deelonderwerpen bij een thema aan de slag kunnen gaan, gaat het ook voorkomen dat kinderen instructies over het thema bij een andere leerkracht volgen en zo dus ook met andere kinderen samenwerken dan hun eigen klasgenoten.

De kinderen leren ook door te gaan ontdekken en onderzoeken om bepaalde antwoorden te vinden. Ze gaan alles wat ze geleerd hebben verwerken in een presentatie, werkstuk, portfolio, optreden, lied, muurkrant, etc. wat uiteindelijk steeds in de afsluitende week aan jullie gepresenteerd gaat worden. De data hiervoor worden zo snel mogelijk bekend gemaakt als de jaarplanning rond is.

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken op welke manier we onze taalmethode kunnen verweven met de SDG-doelen en het thematisch werken.